1. İranlı olmayan yiğit. 2. Ünlü Türk büyüğü Alp Er Tunga’ya İranlılarca verilen ad.