1. Korunmak için birine veya bir yere bırakılan kimse. 2. Can.