1. Amacına ulaşan, erişen. 2. Olgun. 3. Ermiş, veli.