Eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güze1 bir süs ağacı.