Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan, yağız kimse.