Daha geniş ve daha uzak hale getirmek anlamında bir fiildir.