1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.