Zihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ.