İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim