1. Çalışma, çabalama. 2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.