"Dinç ve sağlıklı kal anlamında kullanılan bir ad.