Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.