"Ben gül gibi güzelim" anlamında kullanılan bir ad, Ben, gül’üm anlamında