"Gülleri ser, çevreyi güllerle beze" anlamında kullanılan bir ad.