1. Övünme. 2.Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir.