İtimat, emniyet. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, sevinç, mutluluk.