1. Egemen, hükmeden, hüküm süren. 2. Başta olan, üstün gelen.