1. Allah’ın sadık dostu. 2. Hz. İbrahim’e verilen san.