1. Hayranlık duyan, hayrette kalan. 2. Son derece beğenen, tutkun.