1. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme. 2. Hz. Muhammed´in Mekke´den Medine´ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan Miladi 622 yılında vuku bulmuştur.