1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.