1. Eski Türklerde bir san. 2. Devlet yönetme gücü.