1. Temiz, doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, içtenlik, bağlılık.