1. Sadık, candan dostlar. 2. Bir tarikata mensup kişiler.