1. Saygı gösterme. 2. Ağırlama. 3. Bir şeyi armağan olarak verme.