1. Bilme, biliş, bir şeyin doğrusunu bilme. 2. Bilim.