Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği. Gıpta.