1. Bir durumdan başka bir duruma dönme, dönüşüm. 2. Devrim.