İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.