Göktürklerin ünlü hakanı. Göktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan´ın kardeşi olan Türk hakanı.