Dileğine kavuşmuş olan. İsteğine kavuşmuş olan, mutlu.