1. Bağış. 2. Ağırlama, ikram. 3. Ermişçe yapılan iş, hareket veya söz