Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük. hayvanı katar.