1. Yetişme, el verme, kâfi gelme. 2. Bir işi yapabilecek nitelikte olma.