1. Maddelerin temel yapılarını¸ bileşimlerini¸ vb.ni inceleyen bilim. 2. Üstün nitelikler taşıyan¸ çok değerli.3. Mevlana nın evlat edindiği kızının ismi.