1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış göz, baygın göz.