1. Vakarlı, temkinli, güç sahibi kimse. 2. Oturan, yerleşen.