Ortaya çıkarılmış, açıklanmış, açıkça bildirilmiş.