1. Buyuran, emreden. 2. Bir tarikat şeyhine bağlı kimse.