1. Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.