1. Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.