Nar tanesi gibi kırmızı yüzlü kadın. - bk. Narhanım