1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.