1. Sekiz. 2. Batı Moğolistan´da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.