1. Çocuk, evlat. 2. Kuşak, soy, nesil. 3. Güzel gözlü kadın.