Güneşe yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen.