Nesligül, Neslihan, Neslişah adlarının kısaltılmış biçimi.