"O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir ad.