Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.