Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, telli balıkçıl.